Kalender for Vågetjenesten

Vi deltog i Frivillig Fredag, som var flyttet til 1.oktober 2021

Glædelig er hver en dag - om livsglæde

Offentligt møde med Rita Nielsen 

Onsdag d 27/3 kl 14-16.30. Plantagehuset i Thisted. Alle er velkomne. Det er gratis

 

Efter arrangementet: 

Vågetjenesten har holdt en eftermiddag med tidligere hospice sygeplejerske Rita

Nielsen over temaet: Glædelig er hver en dag.

Til stede:  15 vågekoner og 20 gæster.

Velkomst ved vor formand, Ingrid Ravn.

 

Rita Nielsen:

Rita Nielsen har været hospice sygeplejerske i 20 år og været et fyrtårn inden for palliationsarbejdet. Har videreuddannet sig indenfor psykologi og teologi og har en master i åndelig omsorg. Tilbyder i dag undervisning, foredrag og har skrevet flere bøger om den åndelige dimension hos døende mennesker og deres pårørende (forlaget Eksistensen).

 

Portræt

Ved at arbejde med døende, lærer man at leve. Vi skal alle dø, og det specielle i at arbejde med døende mennesker er, at de er et skridt foran mig. De har derfor en indsigt, jeg endnu ikke har. Det har for mig været en fantastisk lære om livet, siger Rita.

Glæde er en grundfølelse som sorg, angst og vrede. Glæde er, at vi modtager noget, som vi ikke skylder os selv.

Glæde kan være: lykke, livskraft, taknemlighed, tilfredshed, hygge, værdi, kærlighed, livskvalitet, Gud.

Hvad gør os glade: anerkendelse, give en’ noget tid, gøre noget, skabe noget, Skabelsen og Evangeliet.

Glædesangst – svært ved at åbne sig, det giver en sårbarhed. Anerkendelse – ved tålmodighed, åbner vi os.

Døende mennesker : glædes over de nære relationer.

Oftest 2 holdninger ved livets afslutning – mismod, for det mistede fysiske formåen og mod/forventning over de ting, som du har og kan.

Glæde hos den efterlevende (efterladte)

Rita afsluttede med at fortælle et eventyr om sneglen og rosentræet, hvor sneglen lukker sig inde i sit sneglehus, mens rosentræet springer ud i blomst. Du får samme vilkår, men har forskellig holdning til livet.

 

Mødet afsluttes med Benny Andersen/ Poul Dissings sang : Det er forår, alting klippes ned.

 

Ref: Margith

30 marts 2019

studietur/udflugt 2018

Vågetjenesten iThisted var på sommertur  på kalenderens første sommerdag, selv om vi i år allerede har haft en måneds sommer.

Vi kørte i private biler gennem det dejlige sommerlandskab med græssende kreaturer i enge der nogle steder var dækket af tæpper af kæruld og mange gule iris.

På skrænter og i hegn lyste gyvelbuskenes guldgule blomster og hyldebuske med blomster 2-3 uger før normal blomstringstid Overalt så vi de elegante vilde kørvel - nu nær sidste holdbarhedsdato. Holdbarheden er ikke lang i denne varme sommer.

Vi havde fået lov til at låne valgmenigheden i Klims forsamlingsrum et dejligt stort lyst og venligtkonfirmant rum, hvor vi selv kunne stå for kaffe og boller.

Her mødte vi de fire vågekoner fra Mariager fjord kommune, og de fortalte, hvordan de arbejdede. De er organiseret under Ældresagen. Det giver både fordele og ulemper i forhold t

il Vågetjenesten i Thisted, som er helt selvstændig.

Tiden gik hurtigt og kl 12.30 ventede en god frokost på Feriecenter Slettestrand. Der gik snakken lystigt videre, men til sidst tog vi afsked med Mariager fjord folkene og satte os ind i de godt varme biler.

Efter endnu en dejlig køretur gennem skoven til Svinkløv og byggepladsen til det nye hotel gik turen til ”kunstunik” nær Thorup strand, hvor vi i det gode vejr nød at drive rundt og kigge på glasfigurer og levende høns og haner.

Næste stop var Vesløs kro, hvor der var dækket op til os i atelieret. Vi fik set mange malerier og nogen glaskunst og nød både kaffe, kringle og flødeskumslagkage. Hvis nogen kom sultne hjem, var det i hvert fald deres egen skyld.

Midt i det hele kunne vores koordinator også aftale en ny opgave med et par af vågekonerne.

En god og hyggelig dag. Mange tak til  arrangør, indkøbs- og bagekone samt chauffører..

 

Offentligt forårsmøde mart18

Folkeoplysende møde om døden-” Sidste-hjælp”.

 

Midler fra Trygfonden gjorde det muligt, at Vågetjenesten i Thisted kunne arrangere dette folkeoplysende offentlige møde

Helle Thorsted kom godt rundt om mange sider af døden.

Hun er selv hospicesygeplejerske og forfatter til bogen "Alt, du skal vide". Hun bruger også tid på foredrag - dels som folkeoplysning, dels mere fagligt på ældrecentre og i hjemmeplejen for at udbrede den viden om døden, som nok bedst findes på hospicerne.

Helle Thorsted berørte en del facts: Pasningsorlov, plejeorlov, terminal registrering og de mange forskellige former for testamenter.

Hun understregede hvor vigtigt det er at vide, at fælleskonti bliver spærret og en afdøds E-boks lukkes meget hurtig efter et dødsfald, hvorfor man i tide skal have taget sine forholdsregler.

Det er også vigtigt, at pårørende kan finde koderne både til computeren m.v. og så ens "digitale arv" på internettet (f.eks. Facebook) kan lukkes ned.

Men endnu vigtigere er det, at vi taler med hinanden om vore tanker om vores egen død. Det er samtaler, som ofte undlades af misforstået hensyntagen. Det kan være svære og triste samtaler at få begyndt på, men den sidste tid bliver bedre, når man kan tale åbent.

Under punktet palliation fremhævede Helle Thorsted at lidelse kan skyldes flere forskellige forhold.

Der er legemlige plager, psykiske symptomer som angst og uro, og også sociale problemer og åndelige spørgsmål om mening, skyld og skam, magtesløshed og håbløshed.

Hvis man skal lindre lidelse, er det meget vigtigt at lytte - og ikke kun med ørerne.

De legemlige symptomer er oftest er lettest at få øje på, men de afhjælpes ikke godt nok, hvis der også ligger problemer andre steder.

Til slut var der lidt om ritualenes betydning. Mange gamle ritualer, er forsvundet, men vi bør værne om dem vi har, for de er en hjælp for de efterladte, og ritualer fremmer en fællesskabsfølelse.

Vågetjenestens formand sluttede med at takke og sagde, at hvis mødet havde inspireret nogen til at blive vågekoner var de velkomne til at kontakte foreningen (tlf 42190007)

Helle Thorsted er en meget levende og god foredragsholder. Vi fik en rigtig god eftermiddag.

Livet skal leves-ikke overstås. Offentligt møde

Mandag den 6 marts kl 14,30 til 16.30 i frivilligcenteret i Thisted. 

Benedikte Ehlers har gennem mange år været rejsende i livskvalitet.

Emnerne vil være f.eks

Hvad er et godt liv ?
Hvad er et harmonisk menneske ?
Hvad er meningen med livet ?
Hvordan møder jeg livet i modgang og glæde ?
Hvordan kommer vi igennem problemer og bliver hele velfungerende glade og positive
mennesker ?

Benedikte Ehlers vil også vise lysbilleder og vi skal synge.

Der bliver kaffe og derter gratis

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2017

Vi holder generalforsamling efter næste kvartalsmøde 

Generalforsamlingen er mandag den 27 februar kl 17-18.

Deaktive vågekoner bliver efter kvartalsmødet,alle støttemedlemmer er velkomne, og hvis man ikke er støttemedlem men interesserer sig for foreningen er man velkommen og kan blive støttemedlem med det samme (50 kr for 2017)

Offentligt aftenmøde

                 Hvad er en værdig død?

Hvad mener etisk råd og hvorfor? Hvad mener du?

 Oplæg ved Mickey Gjerris lektor i bioetik og medlem af etisk råd

Tirsdag den 25. Oktober kl 19-22

Plantagehuset i Thisted

Entre inkl. Kaffe og brød 50 kr

Alle er velkomne.

Værdighedspengene, som regeringen har afsat til ældreområdet, skal også omfatte en værdig død. Hvad betyder det for dig?

Er det værdigt at ca. halvdelen af dødsfald sker på institutioner, når langt de fleste siger, at de helst vil dø hjemme?

Er det værdigt, at nogle føler, at de hellere vil /er nødt til at begå selvmord eller få andre til at tage livet af sig, end at leve livet til ende?

Hvorfor er etisk råd imod, når et flertal af befolkningen tilsyneladende synes, at ”aktiv dødshjælp”(= aflivning) skulle være tilladt?

Er det værdigt, at man ikke selv må have bestemt, om der skal forsøges genoplivning ved pludseligt hjertesvigt? 

Er Mit livstestamente overhovedet de 50 kr. værd, som det koster at blive registreret? 

Hvad med hjernedødskriteriet og kan mennesker i langvarigt koma erklæres juridisk døde?

Vågetjenesten i Thisted har -takket være trygfonden- fået Mickey Gjerris, lektor i bioetik ved Kbh.s universitet og medlem af etik råd til at komme og tale om disse emner. 

 Han er kendt som en god foredragsholder der kan gøre  vanskelige emner enkle, uden at de bliver forsimplede. Der vil blive tid til spørgsmål og diskussion.

 

Kvartalsmøde og Generalforsamling torsdag 25 februar

 

Vågetjenesten holder første kvartalsmøde for de aktivevågekoner i 2016 i Frivilligcenteret i Thisted 25/ 2 kl 15.00-16.45.

Generalforsamling for både aktive- og støttemedlemmer kl 17.00

Dagsorden:

Valg af dirigent

  • Valg af referent
  • Valg af stemmetællere
  • Årsberetning samt godkendelse heraf
  • Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf
  • Fremlæggelse af budget
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen
  • Valg til bestyrelsen og en suppleant.

Bestyrelsen:   PÅ valg  Inger Morell (ønsker ikke genvalg) og Ingrid Ravn Nielse            Suppleant:       Dorthe Leed( (ønsker ikke genvalg)

  • Valg af revisor: Ingrid Marie Kusk
  • Eventuelt

Vel mødt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursus med Rita Nielsen

Vi måtte jo aflyse kurset i marts

Åndelig omsorg for døende,

med Rita Nielsen, hvad vi var meget kede af, men med stor goodwill fra Rita Nielsen fandt hun en ny dag til os.

 Torsdag den 17 september fra kl 10-16.

Det bliver i Plantagehuset i Thisted. 

Vi  vil inviterer bredere end i foråret - Vågekoner, plejepersonale og behandlere i bred forstand og andre som har kontakt med døende. 

Det kommer til at koste 100 kr( inklusiv forplejning) og der vil blive tilmelding.

Men sæt allerede nu dagen af, hvis du vil med. 

_______________________________________________________________________________________

Kvartalsmøde i august

Næste kvartalsmøde er 12 august 2015. Det bliver på Vibedal ældrecenter, men som sædvanligt kl. 15-17.

studietur torsdag 11/6

Afgang kl 11. fra Thisted.Besøg på Spøttrup Middelalderborg hvor vi får en rundvisning, og vil indtage vores madpakker i det formentlig strålende junivejr!

Fra 14.30 – 16.30 er vi på Hospice Limfjord med rundvisning, kaffe og erfaringsudveksling med deres frivillige.

Kl ca 17.30 er vi tilbage i Thisted

Den næste dato.

Mini-introduktion for nye vågekoner 27/4 kl 12,30

Efterfulgt af kvartalsmøde kl 15.

Det foregår i det nye FrivilligCenter, Nytorv 8,1.sal 

Offentlig Tema Cafe om døden torsdag 9/4 2015 kl 19-21

Vågetjenesten i Thisted inviterer til en aften i Plantagehuset om aftenen 9. april.

Døden er et emne, der angår os alle.

Nicoline Werdelin havde i sin tid en tegneserie (Homo Metropolis ”Blot et lille ord”) om en aids-syg mands reaktioner. En dag sad han på en bænk og funderede: ”Jeg var dygtig i skolen, blev en søn min mor var stolt af. Jeg har opfattet mig selv som en trofast ven og en gavmild elsker. Nu vil jeg også gerne være dygtig til at dø”. I næste spalte erkender han, at det har han ingen magt over, men: ”Med et modigt blik og et fredfyldt smil bliver det ikke. Det kan jeg lige så godt sige med det samme.”

Tidligere var døden et mere naturligt emne.

”Memento Mori” husk du skal dø - med symboler som kranie og timeglas; eller ”tempus fugit” tiden iler, var motiver i kunsten.

Min mor fortalte, hvordan de på vej hjem fra skole, blev inviteret ind for at se den døde.

Jo mindre vi taler om døden, jo mere skræmmende er den. Derfor har nogen startet ”death-cafe”er.

Ideen stammer fra New York og har bredt sig til andre storbyer.  Det vil vi også prøve i Thisted.

Kom ind fra gaden og få en kop kaffe og et stykke kage og snak med andre; ingen ved hvem, der kommer eller hvad snakken kommer til at dreje sig om bortset fra det overordnede emne.

Det kunne også være hvilke forberedelser, man ønsker selv at foretage. Hvordan man får sine børn eller forældre i tale om døden. Sin egen angst for tiden før døden, selve døden, eller hvad der vil ske ”på den anden side”. Det kunne være for og imod assisteret selvmord eller måske noget helt femte.

Ens egne tanker bliver klarere, når man skal formulere dem, og andres tanker kan give ny inspiration.

Selvfølgelig er vi alle præget af de dødsfald, som vi har været tæt på, men en tema-cafe om døden er ikke en sorggruppe. Heldigvis er der i Thisted sorggrupper knyttet til Frivilligcenteret. Det må vi henvise til.

Alle er velkomne og det er gratis.

Vågetjenesten i Thisted er en gruppe frivillige mennesker (to af vågekonerne er mænd).

Efter at have eksisteret i ti år er vi blevet en forening, har alle, som finder arbejdet værdifuldt, har mulighed for at blive medlem. Der kræves ikke, at man er aktiv vågekone.

Cafe-aftenen vil også være en god mulighed for at høre nærmere om dette. 

Aflysning 26/3

 Kursus 26/3 med Rita Nielsen er desværre aflyst.

Kun ganske få havde tilmeldt sig.

Vi havde desværre ramt en dag hvor flere ældrecentre havde kurser.

Selvom der var et stykke tid til sidste tilmeldingsdag skulle Rita Nielsen jo have besked noget før.

Derfor denne meget ærgerlige beslutning.

 

Kvartalsmøde og julefrokost 12/12

Kvartalsmøde kl 10-12.

Frokost 12.30-15. Man medbringer selv drikkevarer.

Stiftende generalforsamling 29/1 2015

kl 17-18. Frivilligcenteret.

Så skulle vi gerne blive foreningen Vågetjenesten Thisted

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE