Årsberetninger

Årsberetning for 2020 og 2021. Generalforsamling torsdag den 24.02.22

 Årsberetning vedr. 2020 og 2021.    Generalforsamling torsdag den 24.02.22

Man skulle jo tro, at en årsberetning, der dækker 2 år, ville blive en meget lang årsberetning, men dette er ikke tilfældet med denne beretning, for pga corona har vi været igennem 2 år, hvor vi har haft lukket ned meget af tiden. I 2020 havde vi knap 300 vågetimer, det mindste, jeg har oplevet. I 2021 kom vi heldigvis op på knap 500 timer, selvom samfundet stadig var nedlukket i lang tid.

Vi har mødtes til 4 kvartalsmøder. På et af møderne havde vi besøg af en teamleder og en medarbejder fra Akutafd på Kristianslyst. Det er en selvstændig afd, hvor der i kortere perioder kan være patienter, der udskrives fra sygehuset, men som ikke er klar til at komme tilbage til eget hjem, eller som udskrives i den terminale fase. Vi har haft en del vagter hos disse patienter og flere gange har vi oplevet, at netop den afd har udvist en bredere forståelse af åbenhed i forhold til deres patienter.

Frivillig Fredag (FF), der afholdes på Store Torv hvert år den sidste fredag i september. I 2020 blev det aflyst på grund af corona, men i 2021 blev det dog gennemført med en uges forsinkelse pga et kraftigt stormvarsel, således at man ikke turde risikere at rejse teltet. FF i 2021 havde fået titlen: ”Fra ensomhed til flersomhed”  = en meget god titel, men ved vores lille informations bord, oplevede vi desværre ikke meget flersomhed.

Vi havde en dag med ”en politiker i praktik”.  Thisted kommunes politikere har et ønske om, at få indblik i de forskellige frivillige foreninger. Politikerne vil gerne ud og opleve, hvad der foregår i foreningerne, men i vågetjenesten, mener vi ikke, det vil være ok, at tage en politiker med i en vågevagt, så vi tilbyder et møde, hvor bestyrelsen fortæller om vores arbejde. I 2021 havde vi besøg af daværende formand for socialudvalget: Ida Pedersen. Det blev en rigtig god dag, hun var meget interesseret, og da hun tilfældigvis var på besøg en dag, hvor Hundahl og jeg skulle op på SoSuSkolen og fortælle om vågetjenesten, bad hun om at komme med for at høre, hvad vi fortalte eleverne på skolen. Efterfølgende fik vi en meget god kritik af hende. I de sidste par år har Hundahl og jeg kun været på SoSuSkolen et par gange pga deres skolelukninger.

Hanstholm Vågetjeneste inviterede os til et arrangement der hed ”Livet i sidste fase”, hvor lederen fra Hospice Vendsyssel fortalte om livet på deres Hospice. Det var en spændende og lærerig aften, som gav tanker til drømmen om et hospice her på egnen.

I 2019 blev vi som bekendt udnævnt til ”Årets Frivillige” i Thisted Kommune, og i den anledning inviterede Dansk Blindesamfund os til at komme og fortælle deres medlemmer om vågetjenestens arbejde.

 Thisted Kommune inviterede bestyrelsen til at deltage i en temaeftermiddag, der blev afviklet som et webinar. Det hed: ”Er du klar til samtalen” arrangeret af en arbejdsgruppe med det formål at lave fremfærd for sundhed og ældre. Det var dejligt, at kommunen var opmærksom på, at vi måske også kunne have glæde af et kursus for deres personale. Det var betænksomt, og på sigt kan vi måske også få et godt samarbejde på den måde.

 I 2020 kunne vi ikke risikere at holde julehygge, så bestyrelsen besluttede, at vågekonerne skulle have en kurv med sunde og spændende madvarer fra Naturmad i Frøstrup. Sidste år kunne vi heldigvis mødes her i huset og have julehygge i hinandens selskab - endda med masser af mad fra Naturmad.

I 2021 besluttede Torsted Frimenighed, at årets høstoffer skulle gå til Vågetjenesten. Vi fik 900 kr., hvilket er mange penge for en lille menighed. Det er vist første gang, at en menighed har valgt os, som en mulighed, men det er da noget, vi kun kan anbefale andre menigheder at gøre.  

Før jul blev vi igen betænkt økonomisk. Denne gang med en donation på 5.000 kr. fra ”Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond”.   Vi er meget taknemmelige for begge donationer og ekstra meget glade for, at vi begge gange fik pengene UDEN at vi selv skulle tigge om dem.

Bestyrelsen har holdt 7-8 møder, og siden sidste generalforsamling har vi tilstræbt at holde vores møder fra kl. 13, således at møderne altid starter med at vi spiser et par stykker smørrebrød. Når vi har holdt flere bestyrelsesmøder end kvartalsmøder, er det dog ikke pga smørrebrødet, men nok mere fordi, at vågetjenesten ikke kun omfatter vågevagter, men som I måske allerede har fornemmet i denne årsberetning, så der en del administrations- planlægnings- og pr-arbejde, der skal gøres, og sommetider tager det længere tid at forberede et kvartalsmøde, end det tager at afvikle et, især når der skal træffes aftaler med andre travle folk udefra.

Vores hjemmeside og Facebookside tager også tid. Efter Pernille har fået nyt arbejde, har vi brugt en del tid på at finde hendes efterfølger. Vi prøvede forskellige muligheder, men er nu landet på Henrik Jespersen og Stine Gasbjerg, som har meget mere forstand på den slags, end vi har. Vi skal selvfølgelig levere stoffet, men en af dem lægger det så ind på de sociale medier.

Vågetjenesten har haft en samarbejdsaftale med Thisted Kommune siden 2014, den udløb i 2016, hvilket vi først opdagede sidste år – altså 5 år efter udløbet. Aftalen viser at, vi er respekteret at kommunen og har et tillidsfuldt samarbejde med dem. Hvad vil det egentlig sige, at vi har den samarbejdsaftale med kommunen ? Kommunen er via lovgivning forpligtet til at yde den nødvendige hjælp og støtte til alvorligt syge og døende. Hjælpen ydes af professionelt uddannede medarbejdere fra kommunens hjemmepleje. Som et supplement til deres hjælp til borgerne, har kommunen og vågetjenesten indgået en aftale om, at vi under samme betingelser som hjemmeplejen, tavshedspligt, respekt for borgerens tro, politik mv og uden penge under bordet, må hjælpe med den opgave. Det giver os både direkte adgang til at kontakte en sygeplejerske, men også pligt til at kontakte dem, hvis borgeren har brug for det.

Vågetjenesten har de samme visioner, som vi plejer, men lige nu handler det mest om, at komme godt i gang med de mest nødvendige våge- og aflastningsvagter, senere må vi blandt andet tænke mere på, hvordan vi får udbredt kendskab til døden, så borgerne blive mere trygge ved det faktum, at vi og vores nærmeste skal dø engang.

Til sidst vil jeg gerne sige stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har støttet og hjulpet Vågetjenesten siden sidste årsberetning. Thisted kommune, socialstyrelsen, Torsted Frimenighed og Grethe og Jørgen P. Bornerup Fond, der har givet økonomisk støtte, Frivillig Thy, der altid står klar til at servicere os, vores revisor, Henrik og Stine samt alle I vågekoner, der har arbejdet godt og samvittighedsfuldt, bestyrelsen, der altid er villige til at tage et ekstra nap eller endnu et ekstra møde. Tusind tak alle sammen.

 

 

 

 

Årsberetning for 2019

Årsberetning for 2019 – generalforsamling 26.03.20 – udsat til den 14.09.20  på grund af CORONA-krisen.

Endnu et godt år er gået i Vågetjenesten. Gode vagter, venlige samarbejdspartnere og et rigtig godt fællesskab i Vågetjenesten.

Vi vågede 727 timer i alt, arbejdet blev udført af ca. 18 vågekoner. Antallet af vågekoner bølgede op og ned i årets løb, nye kom til og gamle gik af, og nogen holdt orlov.

Vi mødtes til 3 kvartalsmøder + studietur til Hospice Limfjord i Skive. Vi kørte med Hanstholm Rejser, - dyrt jovist, men også en social fordel, hvor vi kan hygge os med hinanden i bussen. Efter Hospice besøget, der sluttede af med, at en god palliativ sygeplejerske fortalte om LIVET på hospice. Hun lagde vægt på vigtigheden af, at livet skal leves INDTIL vi dør. Som vågekone får vi altid nogle guldkorn med hjem, til vores vagter.

Efterfølgende så vi på moderne glaskunst hos ”Helledie” i Skive. Derefter kørte vi til Sillerslev Marina og spiste sandwich – fra” SPAR-købmanden” i Thisted - til frokost. Til slut besøgte vi en speciel og ekstrem gammeldags købmandsforretning - købmand Dige i Ø.Assels. Det var noget af en oplevelse, og jeg var glad, da vi alle var sluppet uskadte ud fra det gyngende gulv på loftsetagen.

Den 21.11: julehygge med lækkert mad fra” Naturmad Thy”, efterfølgende havde vi et virkelig hyggeligt og afslappet samvær.

Bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder + og nogle økonomi-møder, hvor ikke hele bestyrelsen behøver at deltage.

 Vi havde samtaler og Introduktionskurser med nye vågekoner, og Bodil og jeg var på SoSu-skolen for at fortælle kommende personale, hvor vigtigt vi mener, vores samarbejde med hinanden er, og for at tilbagevise deres evt. angst for, at vi vil tage deres lønnede arbejde fra dem.

I april fik vi en donation på 5.000 kr. fra Odd Fellow Ordenen i anledningen af ordenens 200 års jubilæum. Skøn overraskelse, da vi slet ikke havde søgt om penge. Tusind tak for det!

Offentligt foredrag med tidligere hospicesygeplejerske, forfatter og meget andet Rita Nielsen: ”Glædelig er hver en dag – om livsglæde” blev egentlig også som et kursus for os.

Kurset ”Den gode vågekone, frivilligt omsorgsarbejde med døende” var udbudt af Center for frivilligt socialt arbejde. Et godt kursus, og næsten gratis for os.

Årets Frivillig Fredag blev som sædvanlig afholdt sidste fredag i september. 2019 var året, hvor Frivillig Thy holdt 30 års jubilæum, så dagen var gjort ekstra festlig. Villy Søvndal holdt festtalen, og klovnen Lulu cyklede rundt – i en meget stor kjole - på en meget lille cykel og skabte god stemning blandt de fremmødte både udenfor og indenfor i teltet på Store Torv. Anne Diemer blev hædret som med-initiativtager til Frivillig Thy. Men de skønne overraskelser ville åbenbart ingen ende tage, for Vågetjenesten blev tildelt årets frivilligpris, en vandrepokal, et diplom og et beløb til et super kagebord. Vi blev virkelig overraskede, da vi ikke var nominerede/indstillet til det, hvilket vi troede, at man skulle være for at komme i betragtning.

Bodil blev desværre sygemeldt. Heldigvis fik vi overtalt Ingrid Hundahl til at overtage koordinator tjansen. Hun klarer det så fint, så jeg tror, hun fortsætter på denne post. Tak for det, Ingrid H.

Vi gør, hvad vi kan for at fortælle, at vi eksisterer og gerne vil bruges, bl.a. har vi en fast annonce i Ældresagens blad - under Thisted-Hanstholm - og i GNISTEN, som udgives af Thisted Kommune.

I årets løb har vi fået 4 nye vågekoner. En af vågekonerne - Pernille - har overtaget administrationen af vores hjemmeside og vores Facebook-side efter Gerda, og det har været en meget stor hjælp for bestyrelsen – tak for det Pernille.

Intentioner fremadrettet. Som sidste år – bliver næsten som et motto: flere vågekoner, mere samarbejde med sygehuset, og at vi stadig må udvikle os og blive dygtigere uden at sætte vores formål over styr: tilbud om at sidde hos døende, som ellers må være alene, tilbud om aflastning og støtte til pårørende og at fremme kendskabet til døden og den døendes behov.

 Jeg startede med at sige, at det havde været et godt år, det har det, og derfor er der mange, vi kan sige tak til. Tak til Thisted Kommune for tildeling af §18-midler, til staten for PUF-penge, til ODD Fellow logen og til vores støttemedlemmer. Desuden skal der lyde en tak til Frivillig Thy, der altid er så villige til at hjælpe os. En stor tak til alle vågekonerne, til bestyrelsen og til vores koordinatorer, Bodil i begyndelsen af året og Ingrid H sidst på året. Der er nemlig mange, der skal stå sammen, hvis vågetjenesten skal lykkes – så TAK til alle.

 

(Skrevet af Ingrid Ravn)

Årsberetning for 2018

Årsberetning  for 2018.       Generalforsamling 05.03.19

2018 har været et godt år, et dejligt år. Tilsammen har vi præsteret 891 timer, dvs en stigning på 40-41% (633=2017). Om der er blevet mere brug for os, eller om det skyldes større kendskab til at vi eksistere, ved vi ikke.

Som vi plejer har vi holdt 4 kvartalsmøder: vi besøgte Fjordglimt, Plejecenteret i Sennels, og vi havde besøg af vågetjenesten Camillus fra Jammerbugt Kommune, adventshygge, og så vores årlige studietur: vi lånte Klim Valgmenigheds mødelokale, hvor vi mødtes og udvekslede erfaringer med vågekoner fra Mariager Fjord Kommune, derefter spiste vi frokost på Slettestrand Feriecenter, og på vej hjemad gjorde vi holdt ved en glaskunstner i Vester Thorup, der især lavede udendørs glaskunst, og til sidst sluttede vi med at drikke kaffe og se en kunstudstilling på Vesløs Kro.

Så vidt muligt har vi et par offentlige arrangementer eller kurser hvert år. Således havde vi i foråret et offentligt møde med hospicesygeplejerske Helle Thorsted, der underviser ud fra et program fraForeningen for Palliativ sorg. Hun kaldte kurset: ”Sidstehjælp”  som modspil til Førstehjælp, og temaet var:  Almen viden om døden og den døendes behov”. Denne eftermiddag blev sponsoreret af  TRYG-fonden.

Efterårets offentlige arrangement, blev afholdt sammen med Ældresagen Thisted-Hanstholm og var et foredrag med hospicepræst Ole Raakjær, der fortalte om: ”Hvordan hjælper vi hinanden, når livet bliver svært”. Hvad gør vi og nok lige så vigtigt, hvordan vi helst ikke skal agere i disse tilfælde. Det var en særdeles god aften, med mange tilhørere, og hvor jeg er sikker på, at alle fik nogle brugbare gode råd med derfra.

Bestyrelsen har holdt 7 møder for hele bestyrelsen + nogle økonomimøder, hvor ikke alle behøvede at deltage. 1 af møderne blev vi nødt til at dele på to dage,fordi vi havde så meget vigtigt på dagsordenen, at vi ikke mente, det kunne vente til næste møde. Jeg synes, det er dejligt, at bestyrelsen ikke bare siger: det har vi ikke tid til, men i stedet siger: det er vi nødt til at snakke mere om, for det er vigtigt.  Emnerne på møderne handler om forberedelse til kvartalsmøderne, kurser og off arrangementer, økonomi, persondataloven., puh-ha-da-da ! (et overdrevent bureaukrati ift vores forening)  og så snakker vi om, hvordan vi holder fast i ”vores røde tråd” i vågetjenesten, bl.a hvad kan vi vågekoner, og hvad vil vi, og hvad vil vi ikke, f.eks vil vi ikke tage arbejde fra professionelle fagpersoner.

Vi deltog i Frivillig Fredag, hvor vi sammen med mange andre foreninger stod i det store telt på Store Torv og informere alle interesserede om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde.

Hanstholm Vågetjeneste inviterede os til en aften med Det Palliative Team på Universitetshospitalet Thisted. De fleste af os deltog, desværre var jeg selv forhindre. Vi har i de seneste år haft et vist samarbejde med sygehuset, og vi tror, det vil være en god ide´ at udvide dette samarbejde. Ikke fordi vi betvivler, at personalet gør deres allerbedste, men mange patienter mangler et netværk og andre har et netværk, men det kan være svært for familien, at være hos en døende pårørende hele døgnet.  

Bodil og jeg har besøgt SoSu-skolen 3 gange i 2018. Vi bliver inviteret derop, når eleverne har emnet om døden på skemaet, bliver vi inviteret til at fortælle om VT i et par lektioner. Det er vi meget glade for, da vi mener, det er vigtigt at få klarlagt, hvordan vi med hver vores kompetencer bedst kan hjælpe hinanden til den døendes bedste.

I 2018 havde vi samtaler, introduktionskursus og fik 5 nye vågekoner, men måtte desværre sige farvel til 4 andre, der pga alder og helbred ønskede at stoppe. Og sådan må vi erkende, at det ofte vil gå, når vi tænker på, at de fleste vågekoner er i pensionistalderen, når de starter.

Intentioner fremadrettet. Rekruttering af flere vågekoner, mere samarbejde med sygehuset, flere vågekoner og stadig at tænke i supervision. Fremme kendskabet til døden og døendes behov. Ikke være større, end vi stadig kan holde fast i vores røde tråd.

Jeg startede med at sige, at 2018 har været et godt år, det har det, og derfor er der mange, vi bør sige tak til. Tak til Thisted Kommune for tildeling af §18-penge, til TRYG-fonden, til staten for PUF-midler,  til Ældresagen i Thisted-Hanstholm og til vores støttemedlemmer for økonomisk støtte. Desuden skal der lyde en tak til FrivilligThy, der altid er så villige til at hjælpe os. En stor tak til alle vågekonerne, til bestyrelsen og til vores koordinator Bodil. Der er mange, der skal stå sammen om Vt, hvis den skal lykkes.

 

 

 

Årsberetning for 2017

Referat af Vågetjenesten i Thisteds ordinære generalforsamling 260218.

 Ingen fremmødte fra støtteforeningen eller andre udefra, men flertallet af vågekoner var til stede.

Birthe Bukhave blev valgt til ordstyrer. Gerda til referent, og Ingrid Marie og Gerda til stemmetællere.

 

Formandens beretning

I 2017 var vågetjenesten på job 633 timer, dvs en stigning på ca. 47%  fra året før. Vi var 15 vågekoner til at klare opgaverne. Heldigvis fik vi i årets løb 2 nye vågekoner. Det var tiltrængt, - og er stadig tiltrængt, - for her i begyndelsen af 2018 har vi set en endnu større aktivitetsstigning. (200 timer i januar og 100 i februar) Så vi håber, at vi får flere vågekoner i år. Foruden vores vågevagter hos døende, aflaster vi også pårørende, der ellers ikke kunne komme hjemmefra pga en familiemedlems alvorlige sygdom, og vi besøger og bringer bringer adspredelse til ensomme alvorligt syge mennesker.

 

Vi havde 4 kvartalsmøder, samt en dejlig studietur med spisepause og mulighed for et kort besøg på ”Det religiøse Museum” i Lemvig og et meget spændende og lærerigt besøg på ”Hospice Ankerfjord” i Ringkøbing.

Bestyrelsen holdt 7 bestyrelsesmøder og nogle økonomimøder, hvor ikke nødvendigvis alle bestyrelsesmedlemmer behøvede at deltage.

Vores offentlige forårsmøde var med Benedikte Ehlers, der kaldte sit program: ”Livet skal leves, ikke overstås”. Det var et eftermiddagsmøde, hvortil der kom overvældende mange mennesker. TRYG-fonden, havde gjort eftermiddagen mulig ved et sponsorat.

I efteråret havde vi et introduktionskursus for frivillige vågekoner med autoriseret psykolog Maria Damsholt.  Vi havde efter flere forsøg fået penge fra Socialstyrelsens pulje til uddannelse af frivillige. Det var ikke et offentligt kursus, men vi inviterede nabo-vågekonerne med.

I september deltog vi i Frivillig Fredag på Store Torv sammen med alle mulige andre foreninger.

Hvert år bliver vi bedt om at komme op på SOSU-skolen i et par lektioner, hvor vi skal fortælle eleverne om vågetjenesten, og hvad vi kan bruge hinanden til. I 2017 var vi på SOSU-skolen 6 gang og på samme måde, var vi en enkelt gang hos Campus 10, kommunens fælles 10.klasse.

Vi har også været inviteret til logemøde i Odd Fellow Logen, Petrus Beyer for at fortælle, hvad der er vores formål og hvad vi egentlig laver.

I uge 39 havde kommunens socialudvalg spurgt, om de måtte komme på besøg hos nogle af de frivillige foreninger for at se, hvad de lavede. Vi snakkede meget om, hvorvidt vi kunne have en politiker med på en vågevagt, men vi opgav tanken og inviterede i stedet en af udvalgets medlemmer til en samtale om vores arbejde. Det tilbud tog venstremanden Henrik Gregersen i mod. I det hele taget oplever vi politikerne i Thisted Kommune, som meget lydhøre.

1 gang hvert år lægger FC hus til et dialogmøde med politikerne og alle de frivillige foreninger.

Bodil og jeg har besøgt sygehusets sygeplejefaglige direktør, og vi har deltaget i et teammøde med det palliative team med det formål at kaste lys over de muligheder, vi har for at hjælpe alvorligt syge patienter i de situationer, hvor det professionelle personale ikke har mulighed for at tilbyde patienter hjælp. Det har også udvirket, at vi har siddet hos nogle at patienter, men vi kan se mange flere muligheder, hvor vi med fordel kan bruges endnu mere.

Vi tog imod en invitation fra Vågekonerne i Hanstholm til at høre radiovært Esben Kjær holde foredrag om sorg og hvordan han ville opfordre danskerne til at ændre vores sorgkultur.

Vi har også søgt at udbrede kendskabet til vågetjenesten. Blandt andet har vi fået lov til at blive nævnt i GNISTEN og i Ældresagens aktivitetstillæg.

Årets dejlige overraskelse var, at Frimurerlogen i Thisted donerede 5000 kr til os – uden vi havde ansøgt. Dem vil vi bruge med omtanke.

Til slut tak til alle som har været med i arbejdet. Socialministeriet (PUF- og uddannelsesstøtte, Trygfonden, Thisted kommune (§18 midler), Frimurerlogen støttemedlemmer, Frivilligcenteret, revisor, koordinator, bestyrelse og vågekoner.

Årsberetningen vedtaget med applaus

 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt; ligeledes med applaus. Budget for 2018 blev fremlagt.

 

Valg til bestyrelse: Ingrid Ravn Nielsen og Bodil Salmonsen blev genvalgt for to år.

Suppleant Ingrid Hundahl ønskede ikke genvalg. Susanne Roderick blev valgt.

Ingrid Marie Kusk blev genvalgt som revisor.

Under evt. blev der spurgt ind til, hvad der bliver gjort for at skaffe flere vågekoner.

 

BIrthe Bukhave takkede for god ro og orden.

Hurup d 27/2 18 Gerda Wittrup

Årsberetning for 2016

Årsberetning vedr. 2016.  

2016 – det var et dejligt år – især set ift året før, der var et turbulent og temmelig besværligt år.

I 2016 vågede vi 429 timer, holdt  4 kartalsmøder, hvor der er mødepligt, det ene møde var med  studietur den 9.juni: Thisted Lilleby, Gårdmad, Thisted Sygehus´ palliativ afsnit. Sidste møde inden jul blev afsluttet med julehygge på Gårdmad.

Bestyrelsen holdt mindst 6 møder foruden møder, hvor kun dele af bestyrelsen deltog, f eks økonomimøder  hvor ikke hele bestyrelsen nødvendigvis skal deltage.

I foråret havde vi et større offentligt arrangement med Fløjteterapeut Trine Geltzer Dinesen: ”Musik som lindring ved smerter, angst og uro”. Donation fra Trygfonden gjorde det muligt.

Og i efteråret endnu et offentligt arrangement med bioetiker og medlem af etisk råd Mickey Gjerris ”Hvad er en værdig død”. Her var det også en donation fra Trygfonden, der gjorde dette arrangement muligt.

Vågetjenesten i Hanstholm inviterede os til et offentligt møde på Fyrglimt: ”Hjertestartere på plejehjem” den 27.jan.

Vågetjenesten var også repræsenteret ved en temadag arrangeret af Dsk. Seniorer 28.okt., Frivillig fredag den 30.sept, Frivillighusets Foreningcafe, Rundbordssamtale med deltagere fra Th komm, FC, og andre foreninger. Vi tror, det er vigtigt, at vi viser, at vi er her og hvad der er vores formål, og hvad vi dermed kan bruges til. Endvidere har vi været i Liden Kirsten Logen for at fortælle om vågetjenesten.

I foråret, efter et par måneders tænkepause, sagde Bodil Salmonsen endelig ja til at være vores koordinator. Det var en stor lettelse for os, og vi er vældig glade for Bodils arbejde. Glade for, at du tager dig tid til altid at ringe til os dagen efter en vågevagt og spørger hvordan det gik, og hvordan vi selv har haft det med netop den vagt.

I 2016 fik vågetjenesten 1 ny vågekone, der nu er i fuld gang, 1 anden vågekone vendte tilbage efter en længere pause, og 2 nye vågekoner blev tilmeldt sidst på året, men har først været til introduktion her i begyndelsen af 2017, men jeg tror snart, de kommer i gang med selvstændige vagter. Således er vi nu oppe på 18 vågekoner.

Et par gange om året, bliver Bodil og jeg inviteret ind på SoSu-skolen for at fortælle eleverne om vågetjenesten. Vi er rigtig glade for, at lærerne på skolen giver os den mulighed, da vi tror, det på længere sigt vil gøre våge-tj mere synlig, når sosu-eleverne bliver færdige med deres uddannelse og får arbejde rundt omkring i kommunen. Vi håber, de vil huske, at vi findes og vil benytte os, når der er brug for os.

Vi har været i kontakt med sygehuset, for at tilbyde vores hjælp til indlagte patienter, der enten mangler pårørende, eller har brug for mere hjælp, end de pårørende har overskud til at give dem.

Statistisk er det på sygehusene, at flest mennesker dør, men i vågetjenestens statistik er det oftest på plejehjem og i private hjem, vi våger. Der er en skævhed i balancen og vi håber, at kunne være behjælpelig både på det nye palliative afsnit og på sygehusets andre afdelinger.

Sidste år nævnte jeg, at vi havde lagt mere fokus på aflastningsopgaver. Her tænkes ikke på aflastning for pårørende, der våger, men på aflastning for pårørende til mennesker, der lider af en alvorlig sygdom, der gør, at de ikke kan være alene, men hvor døden ikke er forventelig indenfor nærmeste tid. Typisk drejer det sig om enkeltstående situationer, som f.eks. familiefester, hvor alle i familien gerne vil deltage i festen, så der ikke var mulighed for hjælp internt i familien. Af de 18 vågekoner er der 11, der foruden vågevagter også også står klar til at udføre aflastningsopgaver.

Vågetj har en hjemmeside, og vi er aktive på Facebook. Det er Gerda, der har påtaget sig, at holde omverdenen og os i elektronisk kontakt, et stort arbejde, som vi er dig meget taknemlig for.

Den 9.dec. havde vi inviteret til en lille bogudgivelses-reception her i FC. Anne Diemers bog: ”Håndbog for Vågekoner” blev præsenteret. Her er det en donation fra Lion Thisted og forlaget Knakken, der har hjulpet os. Bogen kan købes ved henvendelse til os eller til Anne Diemer. Den skulle gerne komme ud til boghandlerne og til bibliotekerne, men nogle brikker mangler vist at falde helt på plads først. Spørg os – eller allerbedst Anne – hvis I er interesserede, og ikke kan finde den.

Drømme for det kommende år: ja, nu gælder det for alvor om, at få brugt det rigtige ordvalg., for egentlig ville det bedst tænkelige være, at vi blev overflødige, fordi alle mennesker fik lov til at dø med udsigten til et kendt ansigt. Det er nok lidt urealistisk, der vil desværre stadig være nogen, der må være alene i den sidste tid. I så fald er det vores håb, at pårørende, plejepersonale, naboer, hvem som helst, der kender os og ved, hvad vi kan tilbyde, ringer efter os. Vi vil gerne kaldes på, yde nærvær og tryghed når døende eller deres pårørende har brug for det. Ofte kommer vi kun ud de sidste par døgn før døden indtræffer, men vi vil sådan set gerne kaldes ud tidligere, så vi får lidt længere forløb. Vi vil også gerne have flere aflastningsopgaver, for vi tror, at der er brug for os, men at mange ikke véd, at de har den mulighed.

I bestyrelsen drømmer vi sommetider om en vågetjeneste, hvor der KUN våges, ikke noget med administrativt arbejde, men hvis vi ikke gør noget for at vise våge-tj eksistens og tilbud, så er der jo ingen der beder os om at våge, og hvis vi ikke forsøger, at få lidt penge i kassen, så har vi ingen mulighed for at afholde kurser og andre arrangementer, vi kan blive dygtigere af, så bestyrelsens arbejde er nok stadig nødvendig, og heldigvis har vi nogle konstruktive, hyggelige og rigtig gode bestyrelsesmøder, synes jeg.

Til sidst men bestemt ikke mindst: Stor tak til alle i vågetjenesten, den KAN kun fungere, hvis vi hjælper hinanden og i fællesskab bygger videre på det, vi allerede har skabt. Tak for jeres tålmodighed, hjælpsomhed og samarbejdsvilje. Hvis man hører noget vrøvl fra jer, så skyldes det, at I gerne vil have mere arbejde, og Bodil fortæller ofte, hvor nemt, det er at sige ja til en opgave, for hun ved, at I altid er parate til at tage en vagt – på alle tider af døgnet, og sommetider nærmest akut, i al fald med meget kort varsel. Tak til bestyrelsen og vores interne revisor Ingrid-Marie, I er altid parate, når der kaldes ind til ekstra møder. Tak til støttekredsen, til sponsorer, og til dette dejlige Frivilligcenter. Tak til andre samarbejdspartnere som hjemmeplejen, ældrecentrene, sygehuset og kommunen.   

Årsstatus og regnskab for 2015

Årsberetning for 2015.

Den blev holdt dels af Anne Diemer, som var koordinator indtil 1/10 og af Ingrid Ravn som har været formand hele året. (Sammenskrevet af Gerda Wittrup) 

Det har været et broget år for vågetjenesten med omdannelse til forening og afsked med stifteren og koordinatoren gennem 10 år samt arbejde med at finde og ansætte en ny koordinator.  

Året startede festligt med gavepenge fra Superbrugsens kundeafstemning: Margith og Elly modtog 4300 kr.

I januar holdt vi Stiftende Generalforsamling. Selvstændigt referat findes.

I bestyrelsen kom: Ingrid Ravn, formand, Elly Hansen, næstformand, Gerda Wittrup, IT-ansvarlig, Margith Gravesen, Kasserer. Inger Morell, almindeligt medlem og Dorte Leed, suppleant. 

Det første kvartalsmøde var med Merete Østergård om indhold af den kommende ”Håndbog for vågekoner”. Kvartalsmødet i august var på Vibedal ældrecenter Vi skulle have haft besøg af deres nye leder, men hun var meget ked af at et andet møde kom i vejen.. 

Foråret var usædvanligt stille m.h. t. vågeopgaver. En af forklaringerne kan være, at nogle plejehjem havde ansat en ekstra nattevagt, natugle kaldet, når de havde døende. 

Vi har forsøgt os med en nyhed: Temacafe om døden. Der kom to gæster. Men vi forsøger vel en anden gang.

Vi har holdt introduktionskursus for tre nye vågekoner, og de er nu godt i gang.

Vi har underviste et par gange på Sosu-Skolen, de var meget interesserede. Vi har haft et positivt møde med Visitationen, har deltaget i Frivillig fredag, rundbordssamtale med kommunen, informationsmøder på plejehjem og været med til receptionen for Frivilligcenteret.

Vi fik en ny type opgave, som vi påtog os som et forsøg: Vi skulle være ”stille ledsager” til en dement kvinde, når hun skulle til behandling langt herfra. Vi var tre, der deltes om opgaven, men efter 5 ture sagde vi stop. Kvinden var ked af den lange transport, og behandlingen så ikke ud til at hjælpe..

Vi udførte en nattevagtsopgave hos et menneske, der ikke var døende, men meget bange. 

Vores temadag med Rita Nielsen var blevet flyttet til september. Hun havde ellers skriveorlov, og vi kan godt være stolte af, at hun tog en dag for at komme op til os!

Vi havde gjort det til et offentligt møde, og der kom ca 70, i en fin blanding af almindelige mennesker, vågekoner og ansatte. Elly havde sørget for gode sandwich, og TrygFonden for bundfinansiering. 

Studieturen foregik p.g.a. stram økonomi i private biler og med private madpakker, Vi gik en fin tur, med Ingrid som guide rundt i Nykøbing og så på kunst i det offentlige rum.

Derefter besøgte vi Hospice Limfjord i Skive. Her blev vi vist rundt og fik kaffe sammen med et par frivillige. 

I løbet af sommeren blev alle de vågekoner, der var aktive pr 1. maj, interviewet af mig til den bog:” Håndbog for vågekoner”, der nu er på trapperne. 

Den 18 september var der et meget flot og kærligt afskedskaffebord for mig (Anne Diemer), tusind tak! Se brochen som er jeres gave. Jeg er så glad for den. Et livstræ.

 Ingrid Ravn fortsatte med det forretningsmæssige. 

Året har været frustrerende, travlt – men også lærerigt og spændende.

Vi blev omdannet til en forening med generalforsamling, vedtægter, valgt bestyrelse, forretningsorden og faste regler for regnskab og budget. Det er meget stor ændring.

Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder og 3 kvartalsmøder, mange ad hoc økonomi-møder, tlf.møder med erhvervsstyrelsen, skat, nem-id, danid og endnu flere. Det har været et stort administrativt arbejde, - jeg forudså ikke, hvor meget tid det ville tage, men i årets dagsordener og referater kan jeg se, at det fylder rigtig meget.

Vi fandt og fik ansat en ny koordinator: Bodil Salmonsen, som gerne ville prøve nogle måneder inden fast aftale.

Vi har hele tiden formået at holde fast i vores kærneopgave: At passe vågetelefonen 24 timer/365 dage og sidde hos alvorligt syge og døende, når vi er blevet bedt om.

Vi glæder os over, at vi møder megen taknemmelighed, både hos ansatte, men især hos pårørende.

Vi er gode til at støtte hinanden internt. Alle har arbejdet for et godt fællesskab.

De første 9 måneder havde vi godt 500 vågetimer og i de sidste 3 mdr 124 timer, så i alt 6-700 vågetimer. Det er færre end sidste år. Den tendens gælder hele landet og opgaverne har flyttet sig endnu mere mod nattevagter og færre dagvagter. 

I 2016 håber jeg, at vi kan flytte resurserne lidt væk fra det administrative og så bruge flere resurser på den 2. pind i vores formålsparagraf: Ideen om en aflastningstjeneste i dagtiden for pårørende til mennesker med alvorlige uhelbredelige sygdomme og på vores 3. pind: At fremme kendskabet til døden og en døendes behov.

Vi har 3 formål, og skal vi efterleve dem på bedste vis, er det nødvendigt med kurser til os selv og info-arrangementer så mange steder som muligt.

Til sidst: Stor tak til alle I gæve vågekoner, der bare er overmåde tjenstvillige og samarbejdsvillige. Tak til Anne – vi har godt nok sagt det i vores afskedskomsammen, men det kan vel ikke siges for tit. Tak til støttekredsen, tak til Frivilligcenter, andre samarbejdspartnere som hjemmeplejen, ældrecentrene, kommunen og til bestyrelsen. Det har krævet en stor indsats for at få styr på alle de nye opgaver, som Anne plejede at varetage.  Elly (næstfm), Gerda (IT, FaceBook, pengeansøgninger m.m.), Margith, der sammen med Ingrid Marie har fået frembragt et flot opstillet regnskab og budget, og til Dorte og Inger, der altid sørger for perfekt forplejning. Tak alle sammen.

Regnskab-de næste to billeder

Årsberetning for 2014

VÅGETJENESTEN THISTED   ÅRSRAPPORT FOR 2014 

Vågetjenesten i Thisted arbejder ud fra to formål:

Det første: At våge hos døende, så ingen behøver dø alene.

Det andet: At oplyse om døden og de støttemuligheder der findes, inden for det offentlige, og i den frivillige verden.

Vi har  i år våget omkring 700 timer hos døende; mest på omsorgsinstitutioner, men også i private hjem, og en enkelt gang på sygehuset.

Vågekonerne bliver modtaget med lettelse, og der udtrykkes megen taknemmelighed over at vi findes, bare det at man ved man kan blive aflastet, kan betyde at en familie kan klare en lang vågeopgave.

Det kan dog også være en vanskelig balancegang for den frivillige, hvor de pårørende evt ikke er enige om det gavnlige i at tilkalde en vågekone. Hvem skal man rette sig efter? Helst den syge, men hvis vedkommende ikke længere kan udtrykke sig?

Der kan også være uafklarede spørgsmål i familien, som de pårørende håber på at vågekonen kan afklare med den syge; det kan hun/han naturligvis ikke, men hun kan føle et vist forventningspres! Det er derfor vores håb, at flere mennesker vil blive mere åbne omkring deres ønsker for den sidste tid, og at flere vil kunne tale friere med hinanden om deres ønsker.

Det fører over til vores andet formål: At oplyse om døden, og de mange muligheder der er for at få støtte til omsorgen for den syge.

Vi håber at mange former for oplysning tilsammen vil bidrage til gradvist at mindske  uvidenhed og angst, og medføre mere tillid og åbenhed.

Vi har i årets løb holdt et foredrag med offentlig adgang: Om at være vågekone v. vågekone Jonna Kristensen, Hanstholm og os selv. Det var velbesøgt.

Vi deltager i mange informationsmøder rundt i hele det gamle Thisted Kommune, som vi dækker: syv gange har vi været gæster på personalemøder, sidst i oktober, hvor vi deltog i en ”evalueringsdialog”med Ældreplejen, hvor vi fik ført vores samarbejdsaftale up to date.

Internt har vi holdt en række fællesmøder for alle tilknyttet Vågetjenesten; der er mødepligt for aktive vågekoner. Vi holder som regel møderne i Thisted FrivilligCenter, men fik det råd på mødet med Ældreafplejen at holde dem rundt på Ældrecentrene, så parterne kan få et personligt indtryk af hinanden. Det glæder vi os til.

Årsberetning for 2013

Vågetjenesten i Thisted.     Status    for 2013

 

Et godt samarbejde med egnens øvrige vågetjenester resulterede i at vi fremstillede et fælles ”indstik”,hver enkelt forening kunne lægge i egne foldere, og på den måde synliggøre vågetjenester som sådan. Vågetjenesten i Thisted var i stand til at betale takket være en generøs donation fra Thisted Forsikring.

Det første af årets ca seks fællesmøder for de frivillige vågekoner fandt sted i januar; der er mødepligt, og der er tavshedspligt omkring de personoplysninger, vi får i forbindelse med vores besøg. På fællesmødet udveksler vi erfaringer, der gives supervision, her læres nyt, og her opbygges den fælles kultur, der er så  vigtig for kvaliteten af vores indsats som vågekoner.

April rummede årets første egentlige kursus: vi blev undervist glimrende af lokale demenskoordinatorer og en musikterapeut udefra. Kurset blev betalt med midler fra Uddannelsespuljen. Vore frivillige er gode til at deltage i andre foreningers relevante kursustilbud; Vågetjenesten støtter med at betale udgifterne, hvis vi har midler, og det har vi haft i år.

Takket være en donation fra Zonta, en lokal erhvervsforening for kvinder , kunne vi tage på en sommerekskursion, hvor vi blandt andet besøgte det nye Friplejehjem i Bedsted.

I maj havde vi introduktionskursus for nye vågekoner, på et lokalt ældrecenter; undervisere var erfarne vågekoner. Vi er nu 15 aktive, udgående vågekoner, og et par medlemmer, der ikke våger, men gør andre ting, fører regnskab , giver supervision mm.

Årets sidste kursus handlede om kommunikation i vanskelige situationer; Merete Østergaard var vores kyndige og indsigtsfulde underviser.

Vi mødes i FrivilligCenter Thisted, som vi har et fint samarbejde med; i år har vi deltaget i flere af Frivilligt Samråds Aktiviteter.

Samarbejdet med hjemmepleje og personale på ældrecentrene er udmærket; der er stor forståelse for de vilkår vi har som frivillige, og vi frivillige bliver også mere klar over hvilke betingelser de ansatte har. Vi har forsøgt at aflaste med en slags besøgstjeneste for meget urolige, ikke døende beboere, men denne opgave var for krævende, og vi måtte lægge den fra os igen.

Vi har på årsbasis brugt 790 timer som vågekoner, dels ude i private hjem, dels og især på kommunens ældreinstitutioner. Det er dobbelt så mange timer som sidste år, hvilket er et godt mål på at vi bliver stadigt mere benyttet.

Vi har endnu et formål udover at våge hos døende: At oplyse om døden.

I år var det tidligere embedslæge Kate Runge og en af vore egne vågekoner, Gerda Wittrup, der oplyste om vore rettigheder, og om livs- og plejetestamenter.

Vi er hele tiden opmærksomme på at synliggøre Vågetjenesten: Medlemmer af Arbejdsgruppen har holdt foredrag et par gange, både lokalt og ude i landet; en anden er blevet interviewet til et magasin; vi har vejledt mennesker, der ude omkring har ønsket at starte vågetjenester. Vi mærker en voksende interesse for og forståelse for værdien af vågetjenester, og det synes vi naturligvis er godt.

Vi ser frem til at fortsætte indsatsen i 2014; få kontakt med flere, der vil være vågekoner, og borgere, der vil benytte Vågetjenesten.

Venlig hilsen Arbejdsgruppen, Vågetjenesten i Thisted

Gerda Wittrup, Gunilla Ratz, Inger Morell, Ingrid Ravn, Hanne Bruun og

Anne Diemer,Koordinator