Håndbog for vågekoner

Håndbog for Vågekoner - redigeret af Anne Diemer.

Der er få bøger tilbage, som kan skaffes ved henvendelse til vågetjenestens formand.