Nyt hos Vågetjenesten Thisted

Generalforsamling

 G E N E R A L F O R S A M L I N G  

Torsdag den 24.februar 2022, kl. 17.00

i Frivillig Thy, lokale A

 På grund af Corona dækker denne generalforsamling både vågetjenestens virke 2020 og 2021.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Valg af referent.
 3.  Valg af stemmetællere.
 4.  Årsberetning samt godkendelse heraf.
 5.  Fremlæggelse af regnskab, samt godkendelse heraf.
 6.  Fremlæggelse af budget.
 7.  Fastlæggelse af kontingent for støttemedlemmer.
 8.  Indkomne forslag. Forslag være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Mail: ingridravnnielsen@gmail.com
 9. Valg til bestyrelsen og 1 suppleant:
  Bestyrelse, på valg:
                            Ingrid Hundahl, modtager genvalg

                                     Ingrid Ravn, modtager genvalg

                                     Berith Thomsen, modtager ikke genvalg

                 

          Suppleant:                 ingen for tiden

 

      10. Valg af revisor:         Anny Jonasen, modtager genvalg.

 

      11. Eventuelt.

 

      På bestyrelsens vegne

      Ingrid Ravn Nielsen, fm

Vi er i gang igen!

 

Efter en pause i vågeopgaver grundet corona, er vi i gang igen med vågeopgaver, aflastningsopgaver og klar til rådgivning.

Tøv ikke med at kontakte os hvis du har spørgsmål. 

 

 

____________________________________________________________

-

Behov for flere vågekoner!

Vågetjenesten har brug for flere vågekoner, især til nattevagter. 

Er du, eller kender du en der er interesseret, kan du kontakte os. 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE