Nyt hos Vågetjenesten Thisted

Tur til Hospice Vangen

Den 24 . maj var vågekonerne på den årlige studietur. I år gik turen til Hospice Vangen i Nørresundby, hvor vi hørte om de frivilliges arbejde på dette hospice. De er ca. 60 frivillige, og de varetager mange forskellige opgaver til stor hjælp for hospicet. 
Vi fik serveret den dejligste frokost, før vi kørte videre til Aalborg Musikhus, hvor musikterapeut elev Karn Bjørnskov holdt et meget spændende foredrag om sit arbejde, og hvad hendes uddannelse kan bruges til. En vellykket dag sluttede med en lækker is hos Ryå Is i Åbybro.

Musikterapeut elev Karen Bjørnskov

Generalforsamling

 G E N E R A L F O R S A M L I N G  

Torsdag den 24.februar 2022, kl. 17.00

i Frivillig Thy, lokale A

 På grund af Corona dækker denne generalforsamling både vågetjenestens virke 2020 og 2021.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Valg af referent.
 3.  Valg af stemmetællere.
 4.  Årsberetning samt godkendelse heraf.
 5.  Fremlæggelse af regnskab, samt godkendelse heraf.
 6.  Fremlæggelse af budget.
 7.  Fastlæggelse af kontingent for støttemedlemmer.
 8.  Indkomne forslag. Forslag være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Mail: ingridravnnielsen@gmail.com
 9. Valg til bestyrelsen og 1 suppleant:
  Bestyrelse, på valg:
                            Ingrid Hundahl, modtager genvalg

                                     Ingrid Ravn, modtager genvalg

                                     Berith Thomsen, modtager ikke genvalg

                 

          Suppleant:                 ingen for tiden

 

      10. Valg af revisor:         Anny Jonasen, modtager genvalg.

 

      11. Eventuelt.

 

      På bestyrelsens vegne

      Ingrid Ravn Nielsen, fm

Vi er i gang igen!

 

Efter en pause i vågeopgaver grundet corona, er vi i gang igen med vågeopgaver, aflastningsopgaver og klar til rådgivning.

Tøv ikke med at kontakte os hvis du har spørgsmål. 

 

 

____________________________________________________________

-

Behov for flere vågekoner!

Vågetjenesten har brug for flere vågekoner, især til nattevagter. 

Er du, eller kender du en der er interesseret, kan du kontakte os.