Hjælp til samtale om den sidste tid

Samtalehjælpen - den sidste tid - hjælp til pårørende

 

Samtalehjælpen om hvordan man ønsker sin sidste tid:

Dette er læge Gerda Wittrups oversættelse af StarterKit fra http://theconversationproject.org/

For udskrivning: marker teksten, før pilen ind på det markerede, højreklik, kopier og sæt ind i fx Word. Skriv svar eller sæt plads af til håndskrift

Dette er ikke en enkel rettesnor for den ofte svære samtale med de nærmeste om den sidste tid, men kan forhåbentlig sætte tanker i gang, som gør samtalen lettere.

 • Første trin: Gør dig parat:

 Er der noget særligt du skal have tænkt over eller få gjort inden samtalen?

?

Er der noget særligt, som du skal være sikker på at I får talt om ( f.eks økonomi, et særligt familiemedlem)

?

Husk

Du behøver ikke at have samtalen lige med det samme. Du kan evt. begynde med at skrive dine tanker ned, som brev til dig selv eller en, som du har tillid til.

Når I snakker sammen kan det vise sig, at der er uoverensstemmelser. Det er i orden.

Det er vigtigt at vide, at de er der, og I kan fortsætte med at tale om det.Det er ikke en engangs-samtale flere vil følge.

(Det er en af grundene til at tale sammen før en evt. sygdomskrise).

 • Andet trin: Så begynder vi:

Hvad er vigtigst for dig, når du tænker på, hvordan dit liv skal være i din sidste tid?

Hvad betyder mest for dig? (At tænke det igennem hjælper dig til at blive klar til samtalen)

Prøv at fuldende sætningen: det der betyder noget for mig når døden nærmer sig er…

( Feks at kunne genkende mine børn, at få den bedste pleje, at kunne sige farvel til mine nærmeste, at have min hund hos mig)

?

Hvis du deler dit svar med de nærmeste, vil det være en stor hjælp for dem f.eks. ved samtale med lægen, om en behandling skal påbegyndes eller fortsættes.

Hvor befinder du dig på disse skalaer, som handler om din pleje og sygdom?(sæt kryds)

 

1

2

3

4

5

 

Indflydelse på beslutninger

 

 

 

 

 

 

Som patient ønsker jeg kun at vide det mest basale om min sygdom

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne vide alle detaljer om min sygdom og tilstand

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil lade lægerne bestemme behandlingen, de ved bedst

 

 

 

 

 

Jeg ønsker at deltage i alle beslutningen om min behandling

 

 

 

 

 

 

 

Hvis jeg får en dødelig sygdom ønsker jeg ikke at vide hvor hurtigt den breder sig

 

 

 

 

 

Jeg ønsker besked om lægens bedste skøn om min levetid

 

 

 

 

 

 

 

Behandling

 

 

 

 

 

 

Længst muligt – uanset bivirkninger

 

 

 

 

 

Livskvalitet betyder mere end livslængde

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er bange for, at der ikke bliver gjort nok.

 

 

 

 

 

Jeg er bange for, at jeg vil blive overbehandlet.

 

 

 

 

 

 

 

Opholdssted

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne være et sted med gode muligheder for behandling og pleje

 

 

 

 

 

Jeg ønsker at være i mit hjem

 

 

 

 

 

 

 

Hvor meget må dine nærmeste bestemme?

 

 

 

 

 

 

De skal rette sig efter mine ønsker, selv om de ikke er enige

 

 

 

 

 

De må gøre, som de mener det er bedst, selv om det ikke var det, jeg ønskede.

 

 

 

 

 

 

 

Hvad med dødsøjeblikket?

 

 

 

 

 

 

Jeg ønsker at være alene

 

 

 

 

 

 

Jeg ønsker at være omgivet af ….

 

 

 

 

 

 

 

Hvor meget skal dine nærmeste vide?

 

 

 

 

 

 

Jeg ønsker, at de får besked om alt m.h.t. mit helbred og min sygdom

 

 

 

 

 

Jeg ønsker at holde helbreds- og sygdomsoplysninger for mig selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se på dine svar og prøv at formulere dem:

Beslutninger.

Behandling.

Mine nærmestes rolle.

 

Prøv at skrive de tre vigtigste ting, som du ønsker at dine nærmeste, din familie og dine venner samt læger og plejepersonale skal vide om dine ønsker, når du skal dø.

1.

2.

3.

 • Tredje trin: Hvor, hvornår og med hvem?(streg ud og skriv til 

Hvem vil du tale med?  Mor/far/barn/børn/ægtefælle/kæreste/søster/bror/præst/ ven/ læge/plejepersonale/andre ?

Hvornår vil der være en lejlighed?  Næste søndag/før mit barn rejser hjemmefra/ før min næste rejse/før jeg bliver syg igen/før jeg skal føde/næste gang jeg besøger mine forældre/næste gang jeg besøger mine voksne børn/næste gang familien er samlet/ andet ?

Hvor er det bedst?  Ved køkkenbordet/ på en restaurant/ i bilen/ i en park/ i kirken/ på en gåtur?

Hvad skal du helt bestemt huske at sige (se evt. de tre vigtigste ting du skrev)?

 

Hvordan kan man indlede (her er nogle forslag):

Jeg vil gerne, om du vil hjælpe mig/  Kan du huske da NN. døde, var det en god død? Hvordan kunne din blive anderledes / Jeg tænker på, hvad der skete da NN. døde, og det fik mig til at tænke på/  Selv om jeg er rask nu, vil jeg gerne være forberedt / Jeg vil gerne tænke på min fremtid. Vil du hjælpe mig/ Jeg har lige besvaret nogle spørgsmål om hvordan jeg gerne vil have min sidste tid. Jeg vil gerne, om du vil se mine svar og fortælle, hvordan du vil svare.

 

sammenfatning:

Nogle emner:

 • Når du tænker på din sidste levetid, hvad er så mest vigtigt for dig? Hvordan vil du gerne, at den skal forløbe?
 • Er der noget særligt, der bekymrer dig m.h.t. dit helbred eller m.h.t. din død?
 • Er der noget, du bør have ordnet?(i  familien /venner/fjender/økonomi/ ejendom)
 • Hvor meget vil du gerne have at dine nærmeste bliver orienteret om og tager del i beslutninger om din sygdom og behandling?
 • Hvem skal tage beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det?
 • Vil du gerne have indflydelse på din behandling og pleje, eller skal lægerne bare gøre deres bedste?
 • Er der familiestridigheder, som giver dig bekymringer?
 • Er der nogen begivenheder, som du - hvis det overhovedet er muligt - meget gerne vil opleve?
 • Hvor vil du helst være, hvis du skal plejes?
 • Er der nogle behandlinger du ikke ønsker?(genoplivningsforsøg ved pludselig uventet død, respirator, ernæringssonde)
 • Hvornår synes du, man skal skifte fra forsøg på behandling til palliation (lindring).

 Husk:

 • Vær tålmodig. Nogle mennesker behøver længere tid end andre for at tænke.
 • Du behøver ikke at styre samtalen - bare lad den ske.
 • Lad være at dømme. Der er forskellige meninger om hvad en god død er.
 • Både du og dine pårørende kan skifte holdninger, og omstændighederne kan skifte.
 • Ethvert forsøg på samtale er værdifuldt.
 • Den første samtale er bare den første – du behøver ikke at tage alt med.

 Hver samtale vil styrke både dig og dine pårørende og hjælpe jer til at leve og dø som I ønsker.

 Eftertanke:

Var der misforståelser eller noget der skulle uddybes?

Er der andre du skal tale med – evt. fleresamtidigt (børn, søskende)?

Hvordan har du det efter samtalen. Hvad ønsker du, at de pårørende skal huske.?

Er der noget du skal spørge om eller I skal tale om næste gang ?

Nyttige sider: 

 • Behandlingstestamente

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/behandlings- testamente/eller livstestamente

(du skal bruge nem-id). Her kan du også læse om dine rettigheder samt den bekendtgørelse, som lægen skal rette sig efter. 

 • Fuldmagter:

Der findes mange forskellige til forskellige situationer. Du kan læse mere her 

 https://www.aeldresagen.dk/faa-raad-og-stoette/raadgivning/paaroerende-fuldmagter/Sider/default.aspx

Det kan frit benyttes og er gratis 

Personlig fuldmagt

Fuldmagten skal underskrives af fuldmagtsgiver i overværelse af 2 vidner, der ikke må være i familie med fuldmagtsgiveren.

Blanketten kan hentes her

 www.aeldresagen.dk/faa-raad-og-stoette/raadgivning/paaroerende-fuldmagter/sider/paaroerendefuldmagt-personlige-forhold.aspx 

Den skal udfyldes på computeren og kan så udskrives. 

Vidnerne skal ved deres underskrifter bekræfte at:

Fuldmagtsgiver fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten. // Vidnerne ikke har personlige interesser i at fuldmagten bliver udstedt. //Fuldmagtsgivers underskrift er ægte. // Fuldmagtsgiver er myndig. //Dateringen for fuldmagtgivers underskrift er rigtig.

Det er praktisk, at fuldmægtigen deltager når fuldmagten bliver underskrevet. På den måde bekræfter fuldmægtigen sin villighed til at være fuldmægtig og sit kendskab til fuldmagten. 

Efter underskrift bør man opbevare den originale fuldmagt på et sikkert sted, f.eks. i en bankboks. 

Husk altid at orientere fuldmægtigen om, hvor den originale fuldmagt befinder sig, så den kan findes frem, hvis der bliver behov for at bruge den. 

 • De digitale medier: 

 http://livogdoed.dk/temaer/hjaelp-hvad-goer-jeg-med-min-egen-og-familiens-data/

 Klik videre på siden og læs. Der er rigtig mange oplysninger.