Vågetjenesten Thisted

Bestyrelsen

Vågetjenestens nye bestyrelse fra marts 2024 er fra venstre: Margith Gravesen, fm, Lise Christensen, suppleant, Ruth Bjørnskov, næstfm, Jette Kristensen, sekretær, Agnes Dahl og Ingrid Hundahl, koordinator.