Vågetjenesten Thisted

Bestyrelsen

Bagerst fra venstre: Ingrid Ravn Nielsen, formand, Agnes Dahl, suppleant, Margith Gravesen, næstformand og kasserer, Jette Kristensen, sekretær.