Vågetjenesten Thisted

Årsberetning

Årsberetning vedr. 2022, fremlagt på generalforsamlingen 21.02.23. Ingrid Ravn Nielsen, fm


2022 blev et dejligt år, især ovenpå et par næsten lukkede år med Corona. Vi startede året meget optimistisk med individuelle samtaler med 4 nye vågekoner. Alle fire deltog efterfølgende i vågetjenestens kursus, som er en forberedelse til selve vågeopgaven, og til sidst en samtale mellem koordinator og den nye vågekone, for at afklare om begge parter synes tiden er inde til første vågevagt. At blive vågekone er som en tre-trins-raket: den individuelle samtale, forberedelseskurset og en forventnings samtale mellem koordinator og den nye vågekone. Heldigvis gik alt godt, for det viste sig at være tiltrængt med flere vågekoner, for i årets løb påtog vi os i alt 806 timers vagter, hvilket er det største antal vagter, vi har kunnet sige ja til i de 1o år, jeg har været vågekone. Egentlig kunne vi endda være nået over 806 timer, hvis det ikke var fordi, vi engang imellem må sige nej til vagter, fordi vi mangler vågekoner. Det skete f.eks sidst på sommeren, hvor vi blev bedt om, at være behjælpelig ved 3 terminale borgere på samme tid. I vågetjenesten vil vi gerne blive dygtigere og dygtigere, og vi vil gerne følge med i samfundets bevågenhed omkring døende, men vi vægter også meget højt, at styrke et godt fællesskab vågerne imellem. I vagterne sidder vi alene, så vores kvartalsmøder er vigtige for at styrke fællesskab med hinanden. På disse møder hygger vi os, inspirerer hinanden og henter supervision udefra ved at få besøg af en kompetent fagperson. Således havde vi på årets første kvartalsmøde besøg af en netværksmedarbejder fra Thisted Kommune. Kommunen har meget omsorg for sine borgere, men med mellemrum hænder det, at sårbare personer falder ned mellem 2 stole i systemet, så der ikke kan findes den nødvendige hjælp til dem, og her kan en netværksmedarbejder træde til, da deres arbejde netop består i at hjælpe, hvor der ikke findes andre regler og rettigheder for akut hjælp.

De næste 2 kvartalsmøder fandt sted uden for Thisted. Vi lejede en lille bus og kørte på studietur til Nørresundby, hvor vi besøgte det nye Hospice Vangen, tidligere Kamilianergården, og hørte om, hvordan deres ca. 60 frivillige lavede alt muligt for at gøre opholdet på hospice så godt, som overhovedet muligt. Helt utroligt, hvad sådan et team kan præstere ved fælles hjælp. Vi spiste en lækker frokost, inden vi kørte videre til Aalborgs Musikhus, hvor vi blev vist rundt af musikterapeutstuderende Karen Bjørnskov, og efterfølgende hørte vi Karen fortælle meget spændende om, hvad en musikterapeut kan bruges til. Vejen hjem gik forbi Åbybro Mejeri, hvor vi lod os smelte sammen med deres lækre Ryå is.

Sidste besøg udenfor Thisted blev et besøg på Holstebro Krematorium. Altså der, hvor vi køres hen, hvis vi skal kremeres. I en meget flot ceremonisal fortalte lederen om krematoriets virksomhed. Vi fik set modtagerummet,  kom gennem kølerummet, forbi køleskabene, så ovnen, og så rummet, hvor forskellige urner stod på hylder, klar til at sende ud af huset. Alt virkede sobert og velorganiseret. På hjemvejen gjorde vi holdt i Humlum, hvor præsten venligt havde stillet Humlum Kirkehus til rådighed, så vi kunne spise vores medbragte sandwich indendørs.

 Årets sidste kvartalsmøde blev holdt her i huset med efterfølgende julehygge. Som noget nyt havde Frivillig Thy i samarbejde med Thisted Musikteater og Thy Sangskole inviteret os til aften med fællessang og hyggeligt samvær med andre medlemsforeninger i Frivillig Thy. Desværre var der kun få vågekoner, der kunne deltage den aften. Igen i år deltog vi i Frivillig Fredag, også kaldet de frivillige foreningers festdag. Det er svært at vurdere, hvor meget Vågetjenesten får ud af det. Det er nok ikke der, vi rekrutterer nye vågekoner, hvilket vi engang forestillede os, men vi tror, at vi får informeret en del borgere om, at vi eksisterer. Blomstermanden Johnny Haugård holdt en lille god tale om frivillighed, der var fællessang og musik – alt i alt en hyggelig eftermiddag, hvor vi også fik kendskab til andre foreninger, som vi ikke vidste eksisterede.

 Sidst i okt deltog de fleste vågekoner i en temadag, som Sydthy Vågetjeneste havde arrangeret. Her var det psykoterapeut Kirsten Haaber, der på meget spændende vis snakkede om ”Døden og den døende” og ”Hvordan hjælper vi de pårørende når døden er indtrådt”. Det blev en inspirerende dag, hvor jeg tror, vi alle fik lært en hel del. Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder foruden en del økonomimøder, hvilket måske lyder lidt mærkeligt, fordi vi ikke har haft mange penge at gøre med, p g a manglende PUF-midler, men måske netop derfor, måtte vi bruge tid på at søge midler andre steder. Sparekassen Thy har indført et nyt EDB system, der måske er sikrere – men i al fald ikke et nemmere eller mere tilgængeligt system for vores forening. Vi har været på SoSu-Skolen et par gange i året løb. Det er som regel ret opløftende, da eleverne formentlig senere bliver vores samarbejdspartnere på plejehjemmene, de virker meget venlige og positivt indstillede overfor vores arbejde. Vågetjenesten har en hjemmeside, og vi er på FaceBook. Den slags skal hele tiden forbedres og vedligeholdes. Heldigvis har vi fået hjælp af Henrik og Stine. Men vores problem er, at VI skal levere det, de skal skrive og VI er ikke gode til at levere det bedste stof og få slettet det, der burde slettes, så hvis der er nogen vågekoner, der har flair for og tid til at hjælpe os, vil det være så velkomment! Vores formål med vågetjenesten er som bekendt – at sidde hos døende, der ellers er alene, - at aflaste og støtte de pårørende, og - at fremme kendskabet til døden og til den døendes behov ved at holde foredrag og kurser. De 2 første pinde, mener jeg, vi klarer rigtig godt, og jeg synes, at vi er gode til at fremme VORES kendskabet til døden og den døendes behov, men at afholde kurser og foredrag for andre om emnet, det har vi ikke råd til.

Til slut vil jeg sige tusind tak til alle vore samarbejdspartnere, bl.a. Frivillig Thy, der altid står klar med hjælp og gode råd. Tak til alle I vågekoner, der glad og gerne tager mange våge- og aflastningsvagter ikke mindst i nattetimerne. Jeg synes også I fortjener stor tak, fordi I møder så talstærkt op, også når det er et heldags arrangement, temadag, studietur eller krematoriebesøg.  Tusind tak.